Media News - Template Blogspot công nghệ

Media News là một mẫu blogspot có thể dành cho các trang tin tức công nghệ, tạp chí viễn thông, ... Với thiết kế nhiều tùy chọn và được tối ưu hóa với các công cụ tìm kiếm, chắc chắn Media News sẽ là một sự lựa chọn cho bạn.


Các tính năng nổi bật

  • Menu Drop down là một yếu tố cơ bản cần thiết cho mọi website cũng được tích hợp trong mẫu này.
  • SEO thân thiện bởi lẽ nó đã được tối ưu hóa với các công cụ tìm kiếm.
  • Tùy chọn bài viết phổ biến bằng widget thiết kế riêng.
  • Tự động thêm các button Read More với Thumb cực kì phong cách.
  • Hỗ trợ các bài viết nổi bật theo nhãn.

Tùy chọn Menu Drop Down

Đi tới Blogger.com >> Template >> Edit HTML >> Proceed, tìm kiếm đoạn code bên dưới và thay thế # bởi URL của bạn và lưu lại.

<div class='main-navigation'>
<nav id='navigation'>
<ul class='menu' id='menu-pages'>
<li><a href='#'>General Settings</a></li>
<li><a href='#'>Styling</a></li>
<li><a href='#'>Single Post</a></li>
<li><a href='#'>Ad Management</a></li>
<li><a href='#'>Social</a></li>
<li><a href='#'>Fonts</a></li>
</ul>
</nav>
</div>

Tùy chọn Menu Header


<!-- Navigation -->
<div class='secondary-navigation'>
<nav id='navigation'>
<ul class='menu' id='menu-main-navigation'>
<li><a href='#'>Home</a></li>
<li><a href='#'>Technology</a></li>
<li><a href='#'>Breaking News</a></li>
<li><a href='#'>U.S.A</a></li>
<li><a href='#'>World News</a></li>
<li><a href='#'>Options Panel</a>
<ul class='sub-menu'>
<li><a href='#'>General Settings</a></li>
<li><a href='#'>Styling Options</a></li>
<li><a href='#'>Single Post</a></li>
<li><a href='#'>Font Settings</a></li>
<li><a href='#'>Social Buttons</a></li>
<li><a href='#'>Ad Management</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Shortcodes</a></li>
</ul></nav>
</div>
<!-- Navigation Ends -->

Tùy chọn khu vực bài viết nổi bật theo nhãn

Đi tới Bố cục. Phần trên thân các bài viết (body post) sẽ có 3 widget, chỉ cần chọn vào nó và thêm tiện ích HTML/Javascript. Copy và dán đoạn code bên dưới vào, thay thế nhãn "ZMTemplates" bằng nhãn bài viết bạn cần hiển thị.

<script type='text/javascript'>var numposts = 1;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = false;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 60;</script>

<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default/-/ZMTemplates?orderby=updated&alt=json-in-script&callback=labelthumbs"></script>

<div class="readMores">
<a href="#">Read More</a>
</div>

Blogger Template for Seo có sử dụng link tải về và bài viết hướng dẫn từ ZMTemplates. Thanks for sharing.

Nhận Template mới nhất qua Email.

Nhập địa chỉ Email của bạn rồi chọn Đăng ký sau đó nhập kí tự captcha và vào địa chỉ email để kích hoạt hoàn tất.

Là một người rất đam mê các mẫu blogspot và MMO.

Bài trước
« Prev Post
Bài sau
Next Post »
0 Comment