Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Bạn đang xây dựng một website hoặc sự kiện và đang trong quá trình hoàn thiện nó, nhưng muốn nhiều người biết đến trước khi sự kiện? Hãy sử dụng COM4ME Under Construction Blogger Template nhé! Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng.

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Chỉnh sửa bộ đếm thời gian

Đi tới "Template" --> "Edit HTML" và tìm đoạn Code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
 $(document).ready(function() {
 <!--Countdown Script-->
  $(&quot;#countdown&quot;).countdown({
  date: &quot;23 november 2015 1:50:30&quot;, // add the countdown&#39;s end date (i.e. 3 november 2012 12:00:00)
  format: &quot;on&quot; // on (03:07:52) | off (3:7:52) - two_digits set to ON maintains layout consistency
  },

  function() { 

  // the code here will run when the countdown ends
  alert(&quot;done!&quot;) 

  });
 });
</script>

Thay đổi "23 november 2015 1:50:30" thành ngày giờ mà bạn cần.

Cách chỉnh sửa hộp email subscribe

Đi tới "Template" --> "Edit HTML" và tìm đoạn code bên dưới:

<!--Subscribe starts--> 
<h4>Sign up here to be one of the first to know when it&#39;s ready.</h4>
<div id='Subscribe'>
<form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' id='signup' method='post' onsubmit='window.open(&apos;http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=newbthemes&apos;, &apos;popupwindow&apos;, &apos;scrollbars=yes,width=550,height=520&apos;);return true' style='' target='popupwindow'>
<input class='email' id='email' name='email' type='email' value='Please enter your current email here...'/>
<input name='uri' type='hidden' value='newbthemes'/>
<input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
<input alt='Submit' class='submit' data-done='JOINED!' id='subscribe-submit' type='submit' value='JOIN US'/>
</form>
</div>
<!--Subscribe ends-->

Thay thế "newbthemes" bằng Feedburner ID của bạn (Chú ý là bạn phải thay thế 2 vị trí)

Cách chỉnh sửa các nút mạng xã hội

<ul id='socials'>
     <li class='twitter'>
      <a href='http://twitter.com/'><img alt='' src='http://3.bp.blogspot.com/-cFKg165pwfU/UetgoSI67_I/AAAAAAAAJoE/uphLk0LbdhE/s1600/twitter.png'/></a>
     </li>
     <li class='facebook'>
      <a href='http://facebook.com/'><img alt='' src='http://3.bp.blogspot.com/-W2LCJkzppis/Uetgm9R5MLI/AAAAAAAAJnk/4RjWJZhLstc/s1600/facebook.png'/></a>
     </li>
     <li class='google-plus'>
      <a href='http://plus.google.com/'><img alt='' src='http://4.bp.blogspot.com/---R1YaD0hT8/UetgnAM_4II/AAAAAAAAJn0/py3De_CWzSQ/s1600/google-plus.png'/></a>
     </li>
     <li class='youtube'>
      <a href='http://youtube.com/'><img alt='' src='http://4.bp.blogspot.com/-8munsU5ompA/Uetgozu3aCI/AAAAAAAAJoU/GLg52GeyerU/s1600/youtube.png'/></a>
     </li>
     <li class='linkedin'>
      <a href='http://linkedin.com/'><img alt='' src='http://3.bp.blogspot.com/-BZxBIZRYyS0/Uetgn5kD9eI/AAAAAAAAJn8/SUR5FELwTKQ/s1600/linkedin.png'/></a>
     </li>
     <li class='flickr'>
      <a href='http://flickr.com/'><img alt='' src='http://4.bp.blogspot.com/-PvCWBbbNO-Y/Uetgm12iVCI/AAAAAAAAJno/vwy0c4t-qNY/s1600/flickr.png'/></a>
     </li>
   </ul>

Thay thế bằng các đường link mạng xã hội của bạn.
Ngoài ra,còn có các màu sắc khác có thể phù hợp với bạn (Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red)

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Free Download COM4ME Under Construction Blogger Template

Blogger Template for Seo sử dụng bài viết được hướng dẫn tại newbloggerthemes. Thanks for sharing.
Chúc các bạn có được những website mà mình mong muốn!
Nhận Template mới nhất qua Email.

Nhập địa chỉ Email của bạn rồi chọn Đăng ký sau đó nhập kí tự captcha và vào địa chỉ email để kích hoạt hoàn tất.

Là một người rất đam mê các mẫu blogspot và MMO.

Bài trước
« Prev Post
Bài sau
Next Post »
0 Comment