Chia sẻ Zikazev Blue Blogger Template chuẩn Seo

Với một thiết kế cực kì đơn giản (giống như Simple is Perfect Template Blogspot chuẩn Seo) nhưng thực sự người đọc cảm nhận thấy ở Zikazev Blue Blogger Template một điều gì đó thật mới mẻ, thanh lịch với tông màu xanh ngọc kết hợp với nền xám. Rất nhiều tính năng được thể hiện trong một mẫu blogspot, hãy cùng xem Demo và trải nghiệm các tính năng đó.

Chia sẻ Zikazev Blue Blogger Template chuẩn Seo

Các tính năng chính

  • Thiết kế Responsive: được thiết kế để cung cấp những trải nghiệm tối ưu trên phạm vi rộng từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.
  • Thiết kế nhỏ gọn: Bạn muốn có một trang web đẹp nhưng đơn giản? Template này đáp ứng được điều đó và chú trọng đến nội dung các bài viết.
  • Post Thumbnails: Mỗi bài viết đều có hình ảnh thu nhỏ làm hình ảnh đại diện cho bài viết.
  • Good Typography: Zikazev Blue Template có kiểu font chữ đẹp giúp trang web của bạn sẽ trông đẹp và dễ đọc.
  • Menu dropdown: Có menu phân cấp trình thả xuống.
  • Pagination: Các bài viết được tự động chia trang xuất hiện ở trang chủ.
  • Hỗ trợ Adsense: Đây là điều mà các blogger đều mong muốn, có những widget hỗ trợ quảng cáo.
Ngoài ra Zikazev Blue Template còn được thiết kế với chuẩn Seo, hỗ trợ tốt web của bạn xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm. Cùng tính năng Bài viết liên quan, các nút chia sẻ qua mạng xã hội chắc chắn sẽ giúp bạn đọc click chuột để đọc nhiều hơn.

Cài đặt các Icon mạng xã hội

Template này có nút mạng xã hội trên phần đầu trang. Bạn đi đến Template >>> Edit HTML (Mẫu >>> Chỉnh sửa Mẫu). Tìm đoạn code sau và thêm URL của bạn, hoặc bạn có thể bỏ đi nếu bạn không muốn:

<li class='pinterest'><a href='/'><i class='icon-pinterest'/></a></li>
<li><a class='twitter' href='/'><i class='icon-twitter'/></a></li>
<li><a class='linkedin' href='/'><i class='icon-linkedin'/></a></li>
<li><a class='facebook' href='/'><i class='icon-facebook'/></a></li>
<li><a class='gplus' href='/'><i class='icon-google-plus'/></a></li>

Tiện ích Nhận xét gần đây

Để thêm tiện tích nhận xét gần đây, bạn đi đến Mẫu >>> Bố cục >>> Chỉnh sửa widget Recent comment. Copy và Paste đoạn code dưới đây và lưu lại:

<style type='text/css'>
.rc-avatar{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;border-radius:5px;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}
</style>

<div id='recent-comments-avatar'>
<script type='text/javascript'>
var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 2.4 by http://duypham.info';
nc=5;
length_name=30;
length_content=150;
no_avatar='http://2.bp.blogspot.com/-Y7bbA05CS3U/UOc8fcl6d8I/AAAAAAAACm4/1gHZ0d7KUB4/s000/no-avatar.png';
on='on';
profile='View the profile of';
admin_style='<span style="background:#F00;color:#FFF">Admin</span>';
home_page='';
admin_uri='';
admin_avatar='';
avatar_show='yes';
var dp=['5c(3a(p,a,c,k,e,d){e=3a(c){3b(c<a?\'\':e(3f(c/a)))+((c=c%a)>35?3d.5b(c+29):c.4P(36))};3c(!\'\'.3e(/^/,3d)){3h(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[3a(e){3b d[e]}];e=3a(){3b\'\\\\w+\'};c=1};3h(c--){3c(k[c]){p=p.3e(4D 4E(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c])}}3b p}(\'O b=["\\\\I\\\\J\\\\R\\\\B\\\\M\\\\h\\\\v","\\\\M\\\\e\\\\e\\\\B\\\\1q\\\\w\\\\w","\\\\1b","\\\\q\\\\m\\\\G\\\\r","\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G","\\\\1e\\\\v\\\\A\\\\1H","\\\\q\\\\m\\\\I\\\\f\\\\Y\\\\1L\\\\G","\\\\w\\\\B\\\\w","\\\\l\\\\B\\\\k\\\\q\\\\e","\\\\x","\\\\j\\\\f\\\\B\\\\k\\\\h\\\\n\\\\f","","\\\\l\\\\J\\\\S\\\\l\\\\e\\\\j\\\\q\\\\m\\\\H","\\\\e\\\\r\\\\2y\\\\B\\\\B\\\\f\\\\j\\\\1B\\\\h\\\\l\\\\f","\\\\1j\\\\e","\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f","\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I","\\\\r\\\\B\\\\f\\\\m\\\\2z\\\\f\\\\h\\\\j\\\\n\\\\M\\\\1j\\\\e\\\\r\\\\e\\\\h\\\\k\\\\1J\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l","\\\\J\\\\j\\\\q","\\\\h\\\\J\\\\e\\\\M\\\\r\\\\j","\\\\l\\\\j\\\\n","\\\\H\\\\I\\\\1j\\\\q\\\\v\\\\h\\\\H\\\\f","\\\\f\\\\m\\\\e\\\\j\\\\R","\\\\k\\\\f\\\\m\\\\H\\\\e\\\\M","\\\\k\\\\q\\\\m\\\\Z","\\\\w","\\\\e\\\\M\\\\j\\\\1j\\\\q\\\\m\\\\K\\\\j\\\\f\\\\B\\\\k\\\\R\\\\K\\\\e\\\\r","\\\\n\\\\r\\\\m\\\\e\\\\f\\\\m\\\\e","\\\\l\\\\J\\\\v\\\\v\\\\h\\\\j\\\\R","\\\\U\\\\1p\\\\2B\\\\2x\\\\2w\\\\1i\\\\1y","\\\\k\\\\h\\\\l\\\\e\\\\1G\\\\m\\\\I\\\\f\\\\Y\\\\1L\\\\G","\\\\U\\\\1p\\\\1s\\\\1K\\\\1K\\\\1y","\\\\m\\\\h\\\\v\\\\f","\\\\D\\\\h\\\\x\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\j\\\\f\\\\k\\\\A\\\\s\\\\m\\\\r\\\\G\\\\r\\\\k\\\\k\\\\r\\\\1r\\\\s\\\\x\\\\e\\\\h\\\\j\\\\H\\\\f\\\\e\\\\A\\\\s\\\\1n\\\\S\\\\k\\\\h\\\\m\\\\Z\\\\s\\\\x\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\F","\\\\D\\\\w\\\\h\\\\F","\\\\M\\\\e\\\\e\\\\B\\\\1q\\\\w\\\\w\\\\q\\\\v\\\\H\\\\1s\\\\1b\\\\S\\\\k\\\\r\\\\H\\\\S\\\\k\\\\r\\\\H\\\\1b\\\\n\\\\r\\\\v\\\\w\\\\q\\\\v\\\\H\\\\w\\\\S\\\\k\\\\h\\\\m\\\\Z\\\\1b\\\\H\\\\q\\\\G","\\\\m\\\\r\\\\x\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j","\\\\D\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\x\\\\e\\\\R\\\\B\\\\f\\\\A\\\\s\\\\e\\\\f\\\\Y\\\\e\\\\w\\\\1m\\\\h\\\\L\\\\h\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\s\\\\F\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1i\\\\2t\\\\2u\\\\1y\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\1r\\\\j\\\\q\\\\e\\\\f","\\\\D\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\x\\\\e\\\\R\\\\B\\\\f\\\\A\\\\s\\\\e\\\\f\\\\Y\\\\e\\\\w\\\\1m\\\\h\\\\L\\\\h\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\s\\\\x\\\\l\\\\j\\\\n\\\\A\\\\s","\\\\w\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I\\\\l\\\\w","\\\\w\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\w\\\\I\\\\f\\\\G\\\\h\\\\J\\\\k\\\\e\\\\1e\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\1m\\\\l\\\\r\\\\m\\\\K\\\\q\\\\m\\\\K\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\U\\\\v\\\\h\\\\Y\\\\K\\\\j\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l\\\\A\\\\1H\\\\U\\\\n\\\\h\\\\k\\\\k\\\\S\\\\h\\\\n\\\\Z\\\\A\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1i\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\1J\\\\f\\\\n\\\\f\\\\m\\\\e\\\\x\\\\1B\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\x\\\\G\\\\j\\\\f\\\\f\\\\x\\\\L\\\\f\\\\j\\\\l\\\\q\\\\r\\\\m\\\\x\\\\1i\\\\1b\\\\2D\\\\x\\\\S\\\\R\\\\x","\\\\w\\\\G\\\\f\\\\f\\\\I\\\\l\\\\w\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\w\\\\I\\\\f\\\\G\\\\h\\\\J\\\\k\\\\e\\\\1e\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\1m\\\\l\\\\r\\\\m\\\\K\\\\q\\\\m\\\\K\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\U\\\\v\\\\h\\\\Y\\\\K\\\\j\\\\f\\\\l\\\\J\\\\k\\\\e\\\\l\\\\A","\\\\U\\\\n\\\\h\\\\k\\\\k\\\\S\\\\h\\\\n\\\\Z\\\\A\\\\j\\\\n\\\\1n\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\1s\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\l\\\\n\\\\j\\\\q\\\\B\\\\e\\\\F","\\\\D\\\\J\\\\k\\\\F","\\\\1B\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\x\\\\r\\\\m\\\\x","\\\\1q\\\\x","\\\\1p\\\\n","\\\\U\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\1I\\\\h\\\\H\\\\f\\\\A","\\\\1e\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\1I\\\\h\\\\H\\\\f\\\\A","\\\\D\\\\k\\\\q\\\\F","\\\\R\\\\f\\\\l","\\\\D\\\\q\\\\v\\\\H\\\\x\\\\h\\\\k\\\\e\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\n\\\\k\\\\h\\\\l\\\\l\\\\A\\\\s\\\\j\\\\n\\\\K\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j\\\\s\\\\x\\\\l\\\\j\\\\n\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\w\\\\F","\\\\x\\\\D\\\\h\\\\x\\\\M\\\\j\\\\f\\\\G\\\\A\\\\s","\\\\s\\\\x\\\\j\\\\f\\\\k\\\\A\\\\s\\\\m\\\\r\\\\G\\\\r\\\\k\\\\k\\\\r\\\\1r\\\\s\\\\x\\\\e\\\\q\\\\e\\\\k\\\\f\\\\A\\\\s","\\\\D\\\\w\\\\h\\\\F\\\\D\\\\I\\\\q\\\\L\\\\x\\\\n\\\\k\\\\h\\\\l\\\\l\\\\A\\\\s\\\\n\\\\k\\\\f\\\\h\\\\j\\\\s\\\\F\\\\D\\\\w\\\\I\\\\q\\\\L\\\\F\\\\D\\\\w\\\\k\\\\q\\\\F","\\\\D\\\\w\\\\J\\\\k\\\\F","\\\\q\\\\m\\\\m\\\\f\\\\j\\\\2c\\\\1Z\\\\2a\\\\2b","\\\\j\\\\f\\\\n\\\\f\\\\m\\\\e\\\\K\\\\n\\\\r\\\\v\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\l\\\\K\\\\h\\\\L\\\\h\\\\e\\\\h\\\\j","\\\\H\\\\f\\\\e\\\\2l\\\\k\\\\f\\\\v\\\\f\\\\m\\\\e\\\\2j\\\\R\\\\1G\\\\I"];1o=0;u=0;X=[];d=[];p=[];W=[];1l=[];1x=[];t=[];a=[];V=[];1k=[];1c=[];1u=[];1w=[];1g=[];1V=b[0];1X=b[1];1W=b[2];1S=b[3];1O=2Z[b[4]];y=1O[b[6]](b[5]);1z 2X(1t){E(d[u][b[6]](b[7])!=-1){W[u]=1;i=d[u][b[8]](b[7]);i=i[1];i=i[b[10]](/-/g,b[9]);i=i[b[10]](/.2Y/,b[11]);1N=i[b[12]](0,1);1M=i[b[12]](1);i=1N[b[13]]()+1M;t[u]=i}N{o=1t[b[16]][b[15]][b[14]];t[u]=o;1P=1t[b[16]][b[17]][b[14]];i=2R((1P-1)/2Q)+1;W[u]=i};u++};1z 2S(T){1o=T[b[16]][b[17]][b[14]];1x=T[b[16]][b[15]][b[14]];E(b[18]1f T[b[16]][b[19]][0]){1u=T[b[16]][b[19]][0][b[18]][b[14]]};1w=T[b[16]][b[19]][0][b[21]][b[20]];1R(g=0;(g<1C)&&(g<1o);g++){c=T[b[16]][b[22]][g];E(g==T[b[16]][b[22]][b[23]]){2W};X=c[b[24]][0][b[4]];X=X[b[8]](b[25]);1Y=X[5];1F=X[8];O 1E=c[b[26]][b[4]];d[g]=1E;E(y!=-1){d[g]=d[g]+b[5]};p[g]=1F;E(b[27]1f c){O C=c[b[27]][b[14]]}N{E(b[28]1f c){O C=c[b[28]][b[14]]}N{O C=b[29]}};C=C[b[10]](/<2U \\\\/>/g,b[9]);C=C[b[10]](/@<a.*?a>/g,b[11]);C=C[b[10]](/<[^>]*>/g,b[11]);E(C[b[23]]<1Q){1l[g]=C}N{C=C[b[12]](0,1Q);O 1h=C[b[30]](b[9]);C=C[b[12]](0,1h);1l[g]=C+b[31]};Q=c[b[19]][0][b[32]][b[14]];E(Q[b[23]]<1D){a[g]=Q}N{Q=Q[b[12]](0,1D);O 1h=Q[b[30]](b[11]);Q=Q[b[12]](0,1h);a[g]=Q+b[31]};E(b[18]1f c[b[19]][0]){1c[g]=c[b[19]][0][b[18]][b[14]];1g[g]=b[33]+1c[g]+b[34]+2V+b[9]+a[g]+b[35]+a[g]+b[36]}N{1g[g]=a[g]};E(c[b[19]][0][b[21]][b[20]]==b[37]){V[g]=2T;1k[g]=b[38]}N{V[g]=c[b[19]][0][b[21]][b[20]];1k[g]=a[g]};E(d[g][b[6]](b[7])!=-1){1d[b[1A]](b[39])}N{1d[b[1A]](b[1T]+1U+b[2O]+1Y+b[2k])}}};E(2i==b[2P]+1X+1V+1W+1S){1d[b[1A]](b[1T]+1U+b[2h]+1C+b[2o])};1z 2n(){O P=b[11];P+=b[2p];1R(z=0;(z<1C)&&(z<1o);z++){t[z]=t[z][b[10]](b[2f]+1x+b[2e],b[11]);O 1a=b[11];E(W[z]==1){1a=b[1v]}N{E(y!=-1){1a=b[2g]+W[z]+b[1v]}N{1a=b[2d]+W[z]+b[1v]}};P+=b[2m];E(2q==b[2H]){P+=b[2G]+1k[z]+b[2F]+V[z]+b[2E]};P+=1g[z];E(((1c[z]==1u)&&(V[z]==1w))||((1c[z]==2I)&&(V[z]==2J))){P+=b[9]+2N};P+=b[9]+2M+b[2L]+d[z]+1a+p[z]+b[2K]+1l[z]+b[35]+t[z]+b[2C]};P+=b[2v];1d[b[2r]](b[2s])[b[2A]]=P};\',3g,4a,\'|||||||||||3Z|||4b|4c||4e||4d|3Y|3X|3S|3R|||3Q|3T|3U|||3W|3V|4f|||4g|4r|4q|4s|3c|4t|4v|4u|4p|4o|4j|4i|4x|4h|4k|4l|3P|4m|4w|3L|3s|3r|3u|3w|3v|3q|||||||||||3p|3k|3j|3i|3l|3m|3n|3y|3J|3I|3N|3M|3G|3B|3A|3z|3C|3D|3E|3O|3F|50|3H|3K|3x|3a|40|3o|3t|4n|4V|5r|5q|5s|5t|5v|5u|5p|5o|5j|5i|5h|5x|5k|5l|41|5n|5m|5w|5A|5F|5E|||||||||||5C|5y|5z|52|49|48|51|45|5D|5B|43|5f|53|4J|46|47|4I|4H|4K|4L|4N|4M|4G|4F|4A|4z|3g|4y|4B|4C|57|56|55|54|5g|4O|59|58|5a|4Z|42|44|5e|3f|5d|4Y|4X|4S|4R|4Q|4T|4U||||||||||\'.4W(\'|\'),0,{}))',"|","split","||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||function|return|if|String|replace|parseInt|62|while|document|ur|x2E|x3F|in|pr|x43|_0x1ce6xa|x6B|im|x26|nc|pn|x78|lk|x3B|_0x1ce6x7|x23|tt|x5F|x3A|x77|x31|ura|x6A|ima|x24|x32|tb|_0x1ce6x4|j2|alt|_0x1ce6x2|a2|x69|x63|x6E|x6F|x22|x2F|x6D|x73|x6C|_0x7fe5|||||||||||196|x74|x65|x72|x61|x20|x3D|else|x76|x2D|var|_0x1ce6x9|x79|length_name|x75|x64|_0x1ce6x6|x70|x3C|x3E|x67|x66|x62|x68|x38|x53|x55|60|x34|new|RegExp|x35|x39|64|avatar_show|rc_avatar|63|x28|61|x29|admin_avatar|toString|rc_avatar2|break|profile|html|location|_0x1ce6x5|split|br|no_avatar|admin_style|||||||||||on|fromCharCode|eval|rc_avatar1|200|x45|admin_uri|num|a3|str1|for|inf|ad|home_page|str2|x4F|x49|cid|x30|x50|x33|x52|dot|length_content|x4C|x48|loc|x42|x4D|copyright_by_duypham_dot_info|x54|pid","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,352,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
</div>

Hãy để lại nhận xét của bạn bên dưới về Template Zikazev Blue để chia sẻ những trải nghiệm của bạn với nó. Cảm ơn Lovelytemplates đã chia sẻ template blogspot miễn phí này.
Nhận Template mới nhất qua Email.

Nhập địa chỉ Email của bạn rồi chọn Đăng ký sau đó nhập kí tự captcha và vào địa chỉ email để kích hoạt hoàn tất.

Là một người rất đam mê các mẫu blogspot và MMO.

Bài trước
« Prev Post
Bài sau
Next Post »
0 Comment