Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense

Có hàng ngàn các trang web hoặc blog chia sẻ các mẫu blogger nhưng ở đây Blogger Template for Seo xin chia sẻ một bộ sưu tập mẫu bloger Premium tối ưu hóa SEO và thân thiện với adsense.

10 mẫu dưới đây được sưu tầm từ các trang web khác nhau, với thiết kế đẹp, đáp ứng yêu cầu Seo thân thiện và phù hợp với Adsense.

Tech Shout Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Blogify Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Balance Theme

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho AdsenseMaggner Blogger Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Magzon Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho AdsenseMetro Classic Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Pakistan Magazine Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho AdsenseRentinaa Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Smartify Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Tech Shadow Template

Top 10 Premium Blogger Template tối ưu hóa Seo và phù hợp cho Adsense


Các blogger template được lấy từ trang Techshout-bd. Thanks for sharing.
Nhận Template mới nhất qua Email.

Nhập địa chỉ Email của bạn rồi chọn Đăng ký sau đó nhập kí tự captcha và vào địa chỉ email để kích hoạt hoàn tất.

Là một người rất đam mê các mẫu blogspot và MMO.

Bài trước
« Prev Post
Bài sau
Next Post »
0 Comment